Zaken idee
Image default
Bedrijven en samenleving

Dé flexibele oplossing voor gestegen vastgoedprijzen

Een van de beste activa voor het uitbreiden van je zakelijke activiteiten is het kopen van onroerend goed. Er is een algemene mening dat op de lange termijn hun prijzen altijd stijgen en het pand lang genoeg vasthouden, waardoor je niet kunt verliezen op deze investering. Er is echter een keerzijde aan het bezit van onroerend goed: de flexibiliteit. Leegstand is nooit goed voor een ondernemer. En het is bovendien geen gegeven dat de prijzen altijd maar zullen blijven stijgen. Verder heeft is niet iedere ondernemer in staat om snel iets bij te kopen of te huren. Daar zijn gelukkig wat voordelige alternatieven voor: zoals het gebruik van opslagtenten. Deze tenten worden vaak ingezet als extra opslagruimte maar kan ook gebruikt worden als kantine, werkplaats of overkapping voor een evenement. Opslagtenten zijn flexibel en kunnen heel eenvoudig uitgebreid of verkleint worden. Zo pas je de vraag naar meer ruimte steeds aan.

Geen belasting op je onroerend goed uitbreiding

Een van de vele belastingen die ondernemers belast met het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten is de onroerendgoedbelasting. Er zijn echter vaak veel twijfels met betrekking tot de juiste interpretatie van de materiële reikwijdte van deze belasting. Een van de meest voorkomende problemen is of opslagtenten die dienst doen als magazijn onderworpen is aan onroerende voorheffing. 

Een opslagtent is tijdelijk 

Gebleken is dat opslagtent in de regel voor de meeste ondernemers tijdelijke objecten zijn. Het gaat niet om vaste activa, zoals gebouwen of bouwwerken. De hierboven gepresenteerde classificatie leidt tot de eenvoudige conclusie dat opslagtenten niet onderworpen zijn aan onroerendgoedbelasting, omdat deze alleen betrekking heeft op grond, gebouwen en structuren. Opslagtenten zijn in de wet opgenomen als tijdelijke bouwobjecten, gedefinieerd als bouwobjecten bestemd voor tijdelijk gebruik in een periode korter dan hun technische duurzaamheid, bestemd om naar een andere plaats te worden verplaatst of gesloopt. Onder een gebouw wordt verstaan een bouwwerk, dat permanent verbonden is met de grond, door middel van bouwwanden van de ruimte is gescheiden en funderingen en een dak heeft. We kunnen ook de erkenning van opslagtenten als gebouw uitsluiten, omdat de tent niet permanent aan de grond is bevestigd. Opslagtenten worden ook gedefinieerd als bouwobjecten die niet permanent verbonden zijn met de grond, zoals schietbanen, straatkiosken, straatverkoop- en tentoonstellingspaviljoens, tentbekleding en pneumatische coatings, amusementsapparatuur, kazernes en containerfaciliteiten.

Geen voorheffing op een opslagtent

Opslagtenten die dienst doen als magazijn zijn niet onderworpen aan onroerende voorheffing. Het gebruik van de opslagtenten als magazijn door ondernemers vormt niet de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing. In dit geval blijkt het cruciaal om niet alleen de bepalingen van het belastingrecht te kennen, maar ook het bouwrecht, waarmee je de tent kunt herkennen als een tijdelijk object, dat niet wordt vermeld in het toepassingsgebied van de onroerendgoedbelasting.

Een uitbreiding zonder grote investering

Opslagtenten geven ondernemers meer slagkracht waardoor ze op een eenvoudige manier, zonder hoge kosten, de bedrijfsactiviteiten tijdelijk of voor langere termijn kunnen uitbreiden. Met de hoge vastgoedprijzen is een dergelijk uitbreiding voor de korte termijn een slimme investering.