Zaken idee
Image default
Bedrijven en samenleving

Wat te doen bij een arbeidsongeval

Arbeidsongevallen, of bedrijfsongevallen, zijn ongevallen die plaatsvinden tijdens het uitvoeren van werk gerelateerde activiteiten. Dit kan variëren van kleine verwondingen tot levensbedreigende situaties en kan gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de werkgever.

 

Tijdens een arbeidsongeval

Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt, is het belangrijk dat het incident zo snel mogelijk wordt gemeld bij de werkgever of de verantwoordelijke persoon op de werkplek. De werkgever is verplicht om deze melding door te geven aan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) als het gaat om een ernstig arbeidsongeval. Een ernstig arbeidsongeval is een ongeval waarbij de werknemer overlijdt, blijvend letsel oploopt of in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

 

Inspectie SZW

De Inspectie SZW is de toezichthouder op het gebied van arbeidsomstandigheden en kan onderzoek doen naar het arbeidsongeval. Het doel van het onderzoek is om de oorzaken van het ongeval te achterhalen en te kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om toekomstige arbeidsongevallen te voorkomen.

 

Wat te doen als werkgever

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en veilige werkmethoden. Als er sprake is van een arbeidsongeval waarbij blijvend letsel of overlijden is opgetreden, kan de Inspectie SZW jouw aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het ongeval. Ook kan de Inspectie SZW boetes opleggen als blijkt dat jij onvoldoende maatregelen heeft genomen om arbeidsongevallen te voorkomen.

 

Om arbeidsongevallen te voorkomen, kan je als werkgever verschillende maatregelen nemen. Zo kan je bijvoorbeeld zorgen voor goede persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en helmen, en regelmatig veiligheidstrainingen organiseren. Daarnaast kan je zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, zoals voldoende verlichting en ventilatie, en een goed onderhouden werkplek.

 

Wat te doen als werknemer

Als werknemer heb je recht op een veilige werkplek en duidelijke instructies over hoe je veilig kunt werken. Als jij betrokken bent bij een bedrijfsongeval, heb je recht op een goede opvang en nazorg. Dit kan variëren van medische hulp tot psychologische ondersteuning. Als werknemer kan je ook bijdragen aan het voorkomen van arbeidsongevallen. Zo kan je bijvoorbeeld de instructies van de werkgever opvolgen, eventuele onveilige situaties melden en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

 

Conclusie

Het voorkomen van arbeidsongevallen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving en werknemers moeten de instructies van de werkgever opvolgen en eventuele onveilige situaties melden. Bij een arbeidsongeval is het belangrijk om het incident zo snel mogelijk te melden bij de werkgever of verantwoordelijke persoon op de werkplek. De Inspectie SZW kan onderzoek doen naar het arbeidsongeval en de oorzaken achterhalen. Zowel werkgevers als werknemers hebben recht op een veilige werkplek en goede opvang en nazorg bij een arbeidsongeval.

https://letselschadezorg.nl/hulp-bij-bedrijfsongeval/